Rozmowy będące wsparciem i czasem intensywnej refleksji nad rodzicielstwem w oparciu o Porozumienie bez Przemocy prowadzi certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy


„Mamo, czy łatwo jest wychować dziecko?” – córka, lat 9

Dla kogo:

Dla rodziców, którzy w trakcie swoich doświadczeń rodzicielskich zadają sobie pytania:
• czy dziecko może mi powiedzieć „nie” (umie to robić, ale czy powinno)?
• czy można dziecko wychować bez kar i nagród?
• czy pomaganie dziecku uczy moje dziecko braku samodzielności?
• czy rozmowa jest dobrym sposobem na wychowanie?
• czy mówienie o swoich uczuciach dziecku jest potrzebne?
A ponadto dla tych, którzy gdzieś słyszeli i zaciekawili się poniższymi ideami:
Porozumienie bez Przemocy – Marshall B. Rosenberg,
Rodzicielstwo Bliskości – William Sears, Family Lab – Jesper Juul,
Rodzicielstwie przez zabawę – Lawrence J. Cohen.

Oraz dla tych, którym jakoś nie udaje się odnaleźć w tak zwanym głównym nurcie wychowawczym, który hasłowo i schematycznie można by określić: nie przytulaj, bo rozpieścisz, kary i nagrody to główna metoda wychowawcza oraz dzieci i ryby głosu nie mają, gdyż najbardziej przemawiają do nich słowa: szacunek, dialog, autentyczność, odpowiedzialność.

• W czasie rozmowy tworzę bezpieczną i zachęcającą do odkrywania siebie przestrzeń.
• Czynię to za pomocą czasu na refleksję, rozmowy, ćwiczenia
• Planuję czas na dawkę teorii – głównie w oparciu o Porozumienie bez Przemocy
• Nie daję rad i zaleceń

Rozmowy to spotkania indywidualne lub w małym gronie. Termin ustalamy indywidualnie.

MAGDALENA SENDOR

Jestem certyfikowaną trenerką NVC – Porozumienia Bez Przemocy, mediatorką i coachem. Z wykształcenia jestem dziennikarką i kulturoznawczynią. Na studia te poszłam z ciekawości innych ludzi jak i upodobania do zadawania pytań, dociekań, szukania szerokich odpowiedzi.
Prowadząc szkolenia, mediacje czy coaching szukam wraz z moimi Klientami unikalnego poczucia bycia w harmonii z samym sobą i z innymi, w poczuciu autentyczności siebie oraz troski o innych. Pracuję z osobami indywidualnymi, instytucjami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, a także z firmami. Jestem współautorką książek „Noś swoje dziecko”, „Dogadać się z dzieckiem” oraz „Empatia zmienia nas, zmienia szkołę, zmienia świat”.
Wiele mojej ciekawości i uwagi daję tematyce edukacji i pracy w poczuciu wolności i odpowiedzialności dzięki współpracy ze szkołami demokratycznymi jak i firmami, które szukają nowego stylu zarządzania (organizacje turkusowe czy samo-zarządzanie przez holakrację).