Umawiamy indywidualnie na:

– diagnozę pedagogiczną – w zależności od potrzeb można przeprowadzić ocenę gotowości szkolnej lub zdiagnozować specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksję, dysortografię, dysgrafię). Preferowana forma prowadzenia: stacjonarna. Koszt: 420 zł. Czas trwania: 3 x 50 min.

– terapię pedagogiczna / zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w celu przezwyciężenia ich trudności szkolnych, głównie z zakresu czytania i pisania (w tym dla dzieci z ryzykiem dysleksji oraz ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu). Preferowana forma prowadzenia: on-line. Koszt: 110 zł. Czas trwania: 50 min.

– badania przesiewowe w kierunku ryzyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu (tj. dysleksji rozwojowej). Preferowana forma prowadzenia: stacjonarna lub istnieje możliwość dostosowania w zależności od potrzeb klienta. Koszt: 140 zł. Czas trwania: 50 min.

– konsultację z terapeutą pedagogicznym dla rodziców dzieci z trudnościami w uczeniu się. Preferowana forma prowadzenia: stacjonarna lub on-line w zależności od potrzeb klienta. Koszt: 140 zł. Czas trwania: 50 min.

– badania przesiewowe w kierunku ryzyka zaburzeń integracji sensorycznej. Preferowana forma prowadzenia: stacjonarna lub istnieje możliwość dostosowania w zależności od potrzeb klienta. Koszt: 140 zł. Czas trwania: 50 min.

– konsultacja z terapeutą integracji sensorycznej dla rodziców zgłaszających się po pomoc dla swojego dziecka, u którego podejrzewa się zaburzenia integracji sensorycznej lub potwierdzono u niego ich występowanie. Preferowana forma prowadzenia: stacjonarna lub on-line w zależności od potrzeb klienta.
Koszt: 140 zł. Czas trwania: 50 min.

Forma prowadzenia spotkań stacjonarna lub on-line, w zależności od potrzeb klienta. Koszt i czas trwania w opisie spotkania.

IZABELA PIETROWSKA

Jestem doświadczoną terapeutką pedagogiczną i terapeutką integracji sensorycznej. Ukończyłam studia na kierunku pedagogika na Wydziale Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie m.in. w ramach specjalności pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną. W późniejszym okresie, będąc już pracownikiem badawczo-dydaktycznym, pełniłam funkcję kierownika tej specjalności. Równocześnie ukończyłam dwustopniowe szkolenie w zakresie terapii integracji sensorycznej prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej.
W ślad za rozwijaniem kompetencji w zakresie efektywnego wspierania dzieci ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się i zaburzeniami integracji sensorycznej oraz ich rodziców podąża moja praca naukowa.
Jestem autorką kilkunastu publikacji naukowych z zakresu pedagogiki oraz doktorantką Uniwersytetu Gdańskiego. Szkolę również Rady Pedagogiczne, innych profesjonalistów i rodziców na temat odpowiedniego organizowania pomocy uczniom z dysleksją w szkole oraz udzielania skutecznego wsparcia dzieciom z dysleksją w domu.
Ponadto jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc, Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Moją najlepszą rekomendacją są zadowolone dzieci i ich rodzice.